BASES BIFOCALES FLAT TOP

Diámetro 70mm. Película 28

Bases 4.00 Add 1.00 a 3.00

Diámetro 70mm. Película 28

Bases 6.00 Add 1.00 a 3.50

Diámetro 70mm. 1.56 Blue Cut HC

Base 6 Add +1.00 a +3.00

BASE ORGÁNICA FOTOCROMÁTICA FLAT TOP

Diámetro Ø70mm. Película 28. SFO FT 1.56 HC 

Base 6.00 Add 1.00 a 3.50

BASE POLICARBONATO BLANCO FLAT TOP

Diámetro 75mm. HC

Base 6.00 Add 1.00 a 3.00